Transplantácia Vlasov Cena

Cena transplantacie vlasov
Náš vonkajší vzhľad a z neho vyplývajúci prvý dojem, napovie o nás a našej osobnosti veľmi veľa. V súčasnej dobe stále viac a viac rozšírený pojem transplantácia vlasov môže byť, kvôli nedorozumeniam vzniknutým okolo ceny transplantácie vlasov, často na prvé počutie odstrašujúcou možnosťou. Keď preskúmame ceny zahraničných kliník, skutočne sa stretneme s vysokými cenami za transplantáciu vlasov. V zahraničí, ako spravidla náklady na iné služby, je cena transplantácie vlasov oveľa vyššia ako na Slovensku. Pre mnoho pacientov prichádzajúcich zo zahraničia je cena za transplantáciu vlasov v Maďarsku atraktívna. Potenciálni pacienti, ktorí sa stretávajú s problémami vypadávania vlasov a majú záujem o možnosť transplantácie vlasov sú v Bratislave vítaní. Na našej klinike na transplantáciu vlasov čaká na našich pacientov vynikajúca starostlivosť o nich za výhodné ceny transplantácie vlasov .

Liečba vypadávanie vlasov - Transplantácia vlasov ako trvalé riešenie problému


Liečba vypadávania vlasov nie je jednoduchá vec. Ovplyvňuje ju viac faktorov, je potrebné veľa trpezlivosti a výdrže, kým sú prvé zmeny badateľné. Ako prvý krok musíme preskúmať svoje vlastné vlasy. Najjednoduchším spôsobom je, ak porovnáme aktuálnu fotografiu, s fotografiou urobenou pred pár rokmi. Týmto samovyšetrením môžeme získať približnú predstavu o úrovni vypadávania vlasov, a o tom, aký bol tento proces rýchly. Keď takto získame vhodný obraz o stave, môžeme sa opýtať aj známych, či zaznamenali neaké zmeny. V prípade, ak ste presvedčený, že strata vlasov je markantná a vadí vám v každodennom živote, mali by ste navštíviť odborného lekára, ktorý ju zvládne, a mali by ste porozmýšľať nad transplantáciou vlasov. Aj keď kozmetický trh ponúka pre nás celý rad produktov proti vypadávaniu vlasov , v skutočnosti väčšine z nich ich účinnosť nemožno preukázať. Naproti tomu transplantácia vlasov (pri výhodnej cene za transplantáciu vlasov na našej klinike) ponúka osvedčené a zaručené riešenie, ktorého výsledok nie náhodou pretrvá po celý život. Na našej klinike môžete absolvovať lekársku prehliadku vlasov a tiež aj transplantáciu vlasov. Naši špecialisti na vlasy odhalia príčinu vypadávania vlasov a ponúknu vám riešenie šité na mieru. Náš odborný lekársky tím vám s najnovšími nástrojmi a metódami poskytne rovnakú kvalitu, akú sľubujú zahraničné kliniky s tým rozdielom, že cena transplantácie vlasov v zahraníčí je často mnohonásobkom ceny transplantácie vlasov na Slovensku.


Dôvody vypadávania vlasov:

Vypadávanie vlasov môže mať veľa dôvodov. Dôvody vypadávania vlasov môžu byť hlavne dedičné predispozície. Plešivosť dedíme najviac z matkinej strany, ale nie vždy je to tak. Nábeh na vypadávanie vlasov sa v zriedkavých prípadoch dedí aj z otcovej strany. Plešivosť je dedičná po generácie, ale nepôsobí na každého člena rodiny rovnako. Za stratu vlasov sú rovnako zodpovedné hormóny a gény . O výskyte Androgén alopecie hovoríme vtedy, ak sa vlasy nad čelom a na temene stenčia a následne zaniknú. Tento druh plešivosti vzniká vplyvom DHT hormónu (iným menom: dihydrotestosteron), ktorý premieňa testosteron. Tylo a boky hlavy na rozdiel od jej čelnej časti odolávajú DHT hormónu. Okrem genetických a hormónových dôvodov dochádza k vypadávaniu vlasov aj pri zmenách životného štýlu, ako napríklad pri tehotenstve či menopauze. Pri mužoch a ženách vypadávanie vlasov neprebieha rovnako. Tým mužom, ktorí sú náchylní na vypadávanie vlasov a plešatenie, vypadnú vlasy na temene hlavy. Vo väčšine prípadov na bokoch hlavy a temene vlasy zostanú. U žien je príznačné rednutie vlasov na temene a zmeny nie sú také drastické ako u mužov. I napriek tomu, že hlavný dôvod značného a silného vypadávania vlasov je skrytý v génoch, popri už spomínaných ho môže spôsobiť aj užívanie určitých liekov alebo aj choroby (ako napríklad chudokrvnosť, alebo hoci aj zlá funkcia štítnej žľazy). Práve preto, skôr ako pristúpime k liečbe vypadávania vlasov, je veľmi dôležité zistiť jeho možnú príčinu. Preto v prípade, že trvale dochádza k vypadávaniu vlasov, by malo byť prioritou obrátiť sa na svojho špecialistu na liečenie vlasov a požiadať o vyšetrenie vlasov a pokožky hlavy. Postupom s vekom, starnutím sa tiež zmení stupeň plešivosti a stav vlasov. Vlasy sa začínajú stenčovať a rednúť. Plešatosť spôsobená génmi začína už pomerne skoro, v puberte. Vzory plešivosti môžu byť rozdelené do rôznych systémov, dva najpoužívanejšie klasifikačné systémy sú stupnice Norwood- a Ludwig.

Prostriedky proti vypadávaniu vlasov a možnosti transplantácie vlasov:

Rôzne prostriedky proti vypadávaniu vlasov zoženieme hocikde, avšak nie každý bude účinný. Vypadávanie vlasov je mučivým problémom pre každého, nakoľko ovplyvňuje náš vzhľad a našu individualitu. Vypadávanie vlasov nie je možné nazvať patologickým, pokiaľ strácame denne približne asi len 100 vlasov. Ale ak sa zdá, že sú naše vlasy zo dňa na deň tenšie a je ich menej, tu sa už dá hovoriť o plešatení. V tomto prípade je to treba konzultovať s lekárom, aby sa problém podchytil včas. Ak ešte nie je príliš neskoro, je možné si vybrať medzi prírodnými liekmi a liečbou. Tieto procedúry zvyčajne obsahujú prírodné rastlinné extrakty, ktoré pomáhajú znižovať vypadávanie vlasov. Ak sa u vás vyskytne problém s vypadávaním vlasov, je potrebné venovať ešte väčšiu pozornosť vašej strave. Bez zdravej výživy totižto nie sú ani vlasy zdravé. Zdravá strava musí byť bohatá na minerály a vitamíny, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie krásnych a zdravých vlasov. Najdôležitejšia je konzumácia potravín obsahujúcich dostatočné množstvo železa. K zastaveniu vypadávania vlasov bude potrebné veľa času a trpezlivosti. Pred začatím liečby plešivosti musíme nájsť presnú príčinu vypadávania vlasov. Obvykle stačí vykonať laboratórne vyšetrenie. U žien dochádzak k vypadávaniu vlasov najmä počas menopauzy, ale za pomoci liekov zvyčajne problémy zmiznú už ku koncu tohto obdobia. Ak však vypadávanie vlasov a plešatenie pretrváva aj po odstránení zdravotných problémov, jedinou možnosťou je transplantácia vlasov. Transplantácia vlasov sa vykonáva v lokálnej anestézii, takže postup je bezbolestný a výsledky pretrvávajú po celý život (a toto všetko u nás za výhodnú cenu transplantácie vlasov). Pre mnohých ľudí môžu byť ceny transplantácie vlasov na zahraničných klinikách odstrašujúce. Oveľa priaznivejšie ceny transplantácie vlasov na Slovensku v porovnaní so zahraničnými cenami transplantácie vlasov, teraz už dávajú možnosť transplantácie vlasov každému .

Najmodernejšia metóda transplantácie vlasov v súčastnosti FUE metóda.

Cena za FUE metódu transplantácie vlasov nie je vyššia v porovnaní s cenami na zahraničných klinikách, hlavne ak vezmeme do úvahy, že v zahraničí je často cena za zastaranú metódu transplantácie vlasov vyššia, ako cena transplantácie vlasov najmodernejšou metódou používanou na Slovensku. FUE technika je trojfázová a bezbolestná transplantácia vlasov vykonávaná lokálnou anestéziou, pri ktorej je pacient v bdelom stave. Transplantácia vlasov je dlhší proces, ktorý môže trvať prípadne 1-2 dni. Túto nepríjemnosť sa snažíme zmierniť, takže si pacient počas transplantácie môže trebárs aj čítať, či počúvať hudbu, alebo pozerať film. V prípade, že nám vypadne viac ako prijateľných 60-100 vlasov denne, jedná sa o alopeciu. Vtedy stojí za to, zamyslieť sa nad transplantáciou vlasov, ktorá dáva možnosť konečného riešenia, pre všetkých zápasiacich s trvalým vypadávaním vlasov a plešatením (to všetko za výhodné ceny transplantácie na Slovensku). Takzvané fľakaté vypadávanie vlasov vedie k plešivosti, zakiaľ difúzny jav k markantnému zriedeniu vlasov. Bohužiaľ oba sú to trvalé stavy v tom prípade, ak odumrie vlasová papila a vlasový váčok (zvyčajne v dôsledku genetických dôvodov v pozadí). Pokiaľ tieto neodumrú, ale sú len v dočasnej pokojovej fáze, potom je stimuláciou matrixbuniek a posilňovaním metabolizmu pokožky hlavy naštartované delenie buniek, čím môže byť obnovený stav pred dočasným plešatením. Avšak sú také prípady, keď je tento stav už nezvrátiteľný. Napriek tomu nemusíme plešatenie prijať, máme už naň riešenie - transplantácia vlasov. Je vhodné sa ohľadne ceny transplantácie vlasov poriadne informovať, nakoľko v porovnaní s cenami transplantácie vlasov v cudzine, sú zákroky dostupné za oveľa nižšie ceny. Výhodná cena transplantácie vlasov doma stále viac umožňuje dosiahnuteľnosť transplantácie vlasov. Často už za polovičnú cenu transplantácie vlasov v cudzine, získajú užívatelia našich služieb rovnakú úroveň starostlivosti. Vysoké náklady na transplantáciu vlasov ešte nezaručujú maximálne prirodzený výsledok s vysokou kvalitou. Pri porovnávaní cien transplantácie vlasov v zahraničí a na Slovensku je jednoznačné, že oproti zahraničiu, je cena transplantácie vlasov na Slovensku oveľa nižšia. To však neznamená, že by bol nejaký rozdiel v kvalite, žeby sme za cenu transplantácie vlasov neočakávali výsledok prirodzeného vzhľadu. Klinika na transplantáciu vlasov v Bratislave práve toto ponúka: kvalitný výsledok transplantácie vlasov (za ktorý dávame záruku) popri dostupnej cene transplantácie vlasov.

Genetická strata vlasov u žien a mužov sa od seba navzájom odlišuje.

Kým u mužov je umiestnená línia vlasov postupne dozadu nad čelo - ohraničujúc oblasti bez vlasov, zatiaľ u žien vlasová línia ostáva, ale značne redne následkom difúzneho alebo roztrúseného vypadávania vlasov. Keďže aj ženský organizmus vytvára androgénny hormón, sú oba druhy rednutia vlasov hormonálneho pôvodu. V podstate za plešatenie môže derivát testosterónu Dihydrotestosteron – DHT. Pri dedičnosti nadmernej citlivosti na DHT hrajú svoju rolu gény. Dá sa povedať, že pri vypadávaní vlasov a plešivosti majú hormóny a gény rovnakú funkciu. Transplantáciu vlasov môžu absolvovať rovnako ženy aj muži. Najmä pre ženy ponúkame aj transplantáciu vlasov medzi vlasy, pri ktorej nie je potrebné ostrihať vlasy nakrátko. Tieto služby sú k dispozícii na našej klinike za atraktívne ceny transplantácie vlasov. Naša cena transplantácie vlasov je zlomkom ceny transplantácie vlasov v zahraničí. Vďaka tomu si transplantáciu vlasov môže dovoliť takmer každý, kto ju potrebuje. Naša cena transplantácie vlasov vám umožní ušetriť hoci aj viac tisíc euro. Transplantované vlasové cibuľky sú odolné proti škodlivým účinkom hormónu DHT a sú schopné produkovať nové zdravé vlasové cibuľky. Po transplantácii rastú na novom mieste rovnako, ako tomu bolo predtým, a nakoľko budú odolné voči hormónu DHT, je zaručené, že zostanú na svojom mieste po celý život. Naša klinika vám takto ponúka celoživotné riešenie za atraktívnu cenu transplantácie vlasov.

Prijateľná cena transplantácie vlasov v Bratislave

Aj zahraniční pacienti majú možnosť sa vopred rozsiahlo informovať o možnosti transplantácie vlasov na Slovensku. Pravidelne prichádzajú pacienti aj spoza hraníc, využívajúc naše služby. Hlavným dôvodom je, že cena transplantácie vlasov na Slovensku je v porovnaní s cenami transplantácie vlasov v zahraničí naozaj atraktívna. Mnohí využijú túto skutočnosť a prídu k nám nielen na krátky čas po dobu trvania transplantácie vlasov, ale predlžujú si pobyt aj na relaxáciu, kulinárske zážitky, zábavu, výlety, alebo kultúrne programy. Za zlomok ceny transplantácie vlasov v zahraničí dostanú u nás služby skutočne na štandardnej európskej úrovni za oveľa nižšiu cenu transplantácie vlasov. Vzhľadom na výhodnú cenu transplantácie vlasov sa čoraz viac ľudí rozhodne pre služby našej kliniky na transplantáciu vlasov.

PHAEYDE klinika Bratislava, Slovakia
PANORAMA CITY, VEŽA 2, Landererova 6 81109 Bratislava

phaeyde@gmail.com
+421-904 / 455-065 Viber, WhatsApp

Získajte ponuku zadarmo »

- Ďalšou veľkou výhodou nastreľovania vlasov je, že vždy si darcom – donorom ty. Z toho vyplýva, že si môžeš byť istý kvalitou nastrelených vlasov, ich stavom a úspechom nastrelenia vlasov! - Priebeh nastreľovania vlasov je výnimočne jednoduchý, v závislosti od množstva nastrelených vlasov, požadovaný výsledok je dosiahnuteľný už aj po jednom zákroku. - Nastreľovanie vlasov je maximálne bezpečné, čo tiež dokazuje, že počas zákroku nie je zapotreby pacienta uspať, postačí aj lokálna anestézia. Toto je dobrá správa pre tých, ktorí sa obávajú celkovej anestézie. - V prípade využitia ponuky, je potrebné výlučne nastreľovanie vlasov zaplatiť. Ak vezmeme do úvahy, že výsledok nastreľovania vlasov je na celý život, môžeme právom nazvať tento zákrok cenovo efektívny, najmä ak sa vykonáva na PHAEYDE klinike. PHAEYDE Klinika čaká svojich zákazníkov s pravidelnými akciami a zľavami! Prihláste sa k nám na konzultáciu a žiadajte cenovú ponuku „šitú na mieru“ ešte dnes!© 2017 PHAEYDE CLINIC